އަލްބޭނިއާ
އާބާދީ:
2.8 މިލިއަން މީހުން
ފީފާ ރޭންކިން:
-
ޔޫރޯގައި ކުޅުނު އަދަދު:
1
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ:
ބޮގްޑާނީ (18 ގޯލު)
އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ:
ލޮރިކް ކަނާ (93 މެޗު)
ކޯޗު:
ސިލްވީނިއޯ
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 2 ކުޅުންތެރިން:
ބެރާޓް ޖިމްސީޓި، ތޯމަސް ސްޓަރަކޯޝާ
ކޮލިފައިންގެ ނަތީޖާ

އަލްބޭނިއާ ޓީމުގެ ރަނގަޅަށް ސްކޭންކޮސްލަނިކޮށް ފެނިގެންދާނީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނެވެ. ފުލަމްގެ ފޯވަޑް އާމަންޑޯ ބަރޯހާ އާއި ބްރެންޓް ފޯޑްގެ ރިޒާވް ކީޕަރު ތޯމަސް ސްޓަރަކޯޝާ އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އަލްބޭނިއާގެ ބޮޑު ފުރަތަމަ މުބާރާތަކީ ޔޫރޯ 2016 އެވެ. އެއަށްފަހު އެގައުމުގެ ރަންޖީލުގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޗެކްރިޕަބްލިކާއި ޕޮލެންޑް ހިމެނުނު ގްރޫޕް ފަތަހަކޮށް މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ އިން ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. އަލްބޭނިއާ އަށް އެއްވަނަ ލިބުނީ ޗެކްރިޕަބްލިކާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ހަމަހަމަވެ ދެ ގައުމު ބައްދަލުކުރި މެޗުތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާތީ އެވެ.

ކޮލިފައިން އަށް ފަހު ޗިލީ އާއި ސްވިޑްން އަތުން ބަލިވުމުން އަލްބޭނިޔާ އަކީ އަދި ބައިނަލް އަގްވާމީ ސަފުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޓީމެއްކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

އަމަންޑޯ ބަރޯހާ

އަމަންޑޯ ބަރޯހާ

އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސިއެކެވެ. އަލްބާނިއާއަށް ކުޅެން ފެށީ އެއީ މައިނަބްފައިންގެ ގައުމުކަމަށްވެފައި އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ނުލިބޭތީ އެވެ.

2020ގައި ޗެލްސީ އަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ވަނީ ވިޓެއްސޭ އާއި ސައުތެމްޓަން އަދި ފުލަމްގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނުކުޅެވިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމުގައި އޭނާގެ ކުޅުމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. 19 މެޗުން ވަނީ ހަތަރު ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ.

ކޯޗު: ސިލްވީނިއޯ

ކޯޗު: ސިލްވީނިއޯ

ސިލްވީނިއޯ އަކީ ބްރޒިލްގެ ރައްޔިތެކެވެ. ބާސެލޯނާ އާއި އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ވާތުބެކެވެ. ކޮރިންތިއަންސް އާއި ލިއޯނުގައި ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ދަނީ އަލްބޭނިއާގެ ގައުމީ ޓީމު ގޮވައިގެން ރަނގަޅަށް މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުރީގެ ފޯވޑް ޕަބްލޯ ޒަބަލެޓާ އެވެ.

ޖާޒީ

Albania - Euro home jersey
ހޯމް ޖާޒީ
Albania - Euro away jersey
އަވޭ ޖާޒީ

މެޗުތައް

16/06/24 00:00 Group B #1
ITA
2
ALB
1
3. ޑޯޓްމުންޑް: ސިގްނަލް އިދުނާ ޕާކް
19/06/24 18:00 Group B #2
CRO
2
ALB
2
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
25/06/24 00:00 Group B #3
ALB
0
ESP
1
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
ފޮޓޯ ގެލެރީ
Copyright © 2024, Raajje Television Pvt Ltd. All rights reserved.