ޕޮލެންޑް
އާބާދީ:
41 މިލިއަން މީހުން
ފީފާ ރޭންކިން:
-
ޔޫރޯގައި ކުޅުނު އަދަދު:
4
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ:
ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީ (82 ގޯލު)
އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ:
ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީ (148 މެޗު)
ކޯޗު:
މިޗޭލް ޕްރޮބިއޭޒް
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 2 ކުޅުންތެރިން:
ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީ، ޝިޒެސްނީ
ކޮލިފައިންގެ ނަތީޖާ

ޕޮލެންޑަކީ މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް އެންމެ ފަހުން އަދި އެންމެ އުނދަގޫކޮށް ކޮލިފައިވި ގައުމެވެ. އެމީހުން ކޮލިފައިވީ ޕްލޭއޯފްގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ވޭލްސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މިހެންވުމާއެކު ޕޮލެންޑްގެ އުއްމީދުތައް އެހާ މައްޗެއްނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޓީމުގެ އެންމެ ވިދުންގަދަ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ތަރި ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީ އަށް ވެސް ބައިނަލް އަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް މިހާތަނަށް ދެއްކިފައި ނެތުމުންނެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރުގައި ނުދެއްކުނު ފަންވަރެއް އުމުރުން 34ގައި ދެއްކޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ނުހަނު މަދެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ވެސް ޕޮލެންޑްގެ ނަތީޖާތައް އެހާމެ ދެރަ އެވެ. ޕްލޭއޯފް ކުޅެން ޖެހުނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކާއި އަލްބޭނިއާއަށްވުރެ ހތަރު ޕޮއިންޓް މަދުވެ ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނަ އަށް ދިއުމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ 155 ވަނނާގައި އޮތް މޯލްޑޯވާއަށްވުރެ އިތުރަށް ހޯދުނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީ

ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީ

ބާސެލޯނާގެ ފޯވަޑް ލެވޮންޑޯސްކީ އަށް ނިމިދިޔަ ސީޒަނަކީ ކުލަބު ލެވެލްގައި ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ސީޒަނެއްނޫނެވެ.

އޭނާ އަށް ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވަނީ 147 މެޗުގައި 81 ގޯލެވެ. މިއާއެކު އޭނާ އަކީ ޕޮލެންޑްގައި ލެޖެންޑަކަށްވި ނަމަވެސް ބައިނަލް އަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގެ ރެކޯޑް ވަރަށް ގޯހެވެ. 18 މުބާރާތުން އޭނާ އަށް ޖެހުނީ އެންމެ އަށް ގޯލެވެ. މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކުމުން އޭނާ ވިއްކާލުމަށް ކުރީގެ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ނިންމި އެވެ.

ސަބަބަކީ ކުރީގެ ފޯމަށް އެނބުރި ނާންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުމެވެ.

ކޯޗު މިކޭލް ޕްރޮބިއޭޒް

ކޯޗު މިކޭލް ޕްރޮބިއޭޒް

ޕްރޮބިއޭޒް ކުރިން ހުރީ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގަ އެވެ. އޭނާ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ ޔޫރޯ ފެށުމުގެ ކުރިން ކޯޗުކަމުން ފެނާންޑޯ ސަންޓޯސް ވަކިކުރުމުންނެވެ.

ޔޫރޯ އަށް ޕޮލެންޑް ކޮލިފައި ކޮށްދިނުމުގެ ހުރިހާ ޝުކުރެއް އޮތީ ކޯޗަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތެއްގެ ތަޖުރިބާ ނެތް ކޯޗަކަށްވުމުން ގިނަގިނ ސުވާލުތަކެއް މީޑިއާތަކުން އުފައްދަ އެވެ.

ޖާޒީ

Poland - Euro home jersey
ހޯމް ޖާޒީ
Poland - Euro away jersey
އަވޭ ޖާޒީ

މެޗުތައް

16/06/24 18:00 Group D #1
POL
1
NED
2
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
21/06/24 21:00 Group D #2
POL
1
AUT
3
1. ބާލިން: އޮލިމްޕިއަސްޓޭޑަން ބާލިން
25/06/24 21:00 Group D #3
FRA
1
POL
1
3. ޑޯޓްމުންޑް: ސިގްނަލް އިދުނާ ޕާކް
ފޮޓޯ ގެލެރީ
Copyright © 2024, Raajje Television Pvt Ltd. All rights reserved.