ބެލްޖިއަމް
އާބާދީ:
11.6 މިލިއަން މީހުން
ފީފާ ރޭންކިން:
-
ޔޫރޯގައި ކުޅުނު އަދަދު:
6
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ:
ރޮމެލޫ ލުކާކޫ (83 ގޯލު)
އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ:
ޖޭން ވާޓޮންގެން (154 މެޗު)
ކޯޗު:
ޑޮމެނިކޯ ޓެޑެސްކޯ
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 2 ކުޅުންތެރިން:
ކެވިން ޑްބްރޫނޭ، ލުކާކޫ
ކޮލިފައިންގެ ނަތީޖާ:
-
ކޮލިފައިންގެ ނަތީޖާ

ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލްޑަން ޖެނެރޭޝަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުމުރުން ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި އެމީހުން ވަނީ އައު ރަން ޖީލެއް އޮތް ކަމުގެ އިހުސާސްވާ ފަދަ ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާފަ އެވެ.

ކޯޗު ޑޮމެނިކޯ ޓަޑެސްކޯ ވަނީ ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތައާރަފްކޮށް، ދުވަސް ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބަދަހި ޓީމެއް ބިނާކޮށްފަ އެވެ. ޖެރެމީ ޑޮކޫ އާއި ލޮއިސް އޮޕެންޑާ އާއި ކެވިން ޑެބްރޫނޭ އާއި ލޮމެރޫ ލުކާކޫ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި އެބަތިއްބެވެ.

އެންމެ މައްސަލަ ބޮޑު ދިމާލަކީ ޑިފެންސް ލައިނެވެ. އަދިވެސް ފަހަތުގައި އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މީހަކަށް ހުރީ ޔޭން ވާޓޮންގެން އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ބަރޯސާވާން ޖެހިލުވުންމާއި އެއްވަނަ ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ އަށް އަނިޔާވުމަކީ ބެލްޖިއަމްގެ އުއްމީދުތައް ކަފުންކުރަންޖެހުން ފަދަ ކަމެކެވެ.

ކެވިން ޑެބްރޫނޭ

ކެވިން ޑެބްރޫނޭ

އޭނާގެ ޖީލުގައި އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ކެވިން ޑެބްރޫނޭ އެވެ. އޭނާ އަކީ މިހާރު ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެވެ. އޭނާ އަކީ ޓީމު ލައްވައި ކުޅުވައިދޭން އެނގޭ އެހެން ކުޅުންތެރިން މޮޅުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް އަމިއްލަ އަށް ނަތީޖާ ނެރެދެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

މިޑްފީލްޑްގެ ކޮންމެ މަގާމަށް ވެސް ހެޔިވަރު ފަހުލަވާނެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބައިނަލް އަގަވާމީ ބޮޑު މުބާރާތްކުގައި ޑެބްރޫނޭ އަށް މިހާތަނަށް ކުލަބުގައި ދައްކާ މޮޅު ކުޅުން ނުދެއްކެ އެވެ.

މި ޔޫރޯ އަކީ އޭނާގެ ވެސް ބޮޑު ފަހު މުބާރާތަށްވުން ގާތެވެ. މިހެންވެ މާޒީ ބަދަލުކޮށްލަން އޭނާ އުއްމީދުކުރެ އެވެ.

ކޯޗު: ޑޮމެނިކޯ ޓެޑެސްކޯ

ކޯޗު: ޑޮމެނިކޯ ޓެޑެސްކޯ

ޑިފެންޑަރު ވާޓޮންގެން އަށްވުރެ އެންމެ ދެ އަހަރު ދޮށީ ކޯޗަކީ ޝާލްކޭގެ ކުރީގެ ފޯވަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސްޕާޓަކް މޮސްކޯ އާއި ޖަރުމަނުގެ ލައިޕްޒިގެ ކޯޗަށް ގައުމީ ޓީމު ހަވާލުކުރީ ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް އެންމެ ފަހުގެ ދެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ނަތީޖާ ނުނެރެވެމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ޓަޑެސްކޯގެ ކޯޗުކަމުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ނަތީޖާ އަށް އަދި ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އޭނާ އުއްމީދު ކުރަނީ ޔޫރޯގައި ގައުމަށް އުފާވެރިކަން ހޯދައިދީ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރުމަށެވެ. އެހެންނޫނީ ޔޫރޯ އާއެކު ގައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އެވެ.

ޖާޒީ

Belgium - Euro home jersey
ހޯމް ޖާޒީ
Belgium - Euro away jersey
އަވޭ ޖާޒީ

މެޗުތައް

17/06/24 21:00 Group E #1
BEL
0
SVK
1
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
23/06/24 00:00 Group E #2
BEL
2
ROU
0
ކޮލޯން ސްޓޭޑިއަމް
26/06/24 21:00 Group E #3
ސުޓުޓްގާޓް އެރީނާ
01/07/24 21:00 #4
FRA
1
BEL
0
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
ފޮޓޯ ގެލެރީ
Copyright © 2024, Raajje Television Pvt Ltd. All rights reserved.