ސްލޮވާކިއާ
އާބާދީ:
5.7 މިލިއަން މީހުން
ފީފާ ރޭންކިން:
-
ޔޫރޯގައި ކުޅުނު އަދަދު:
5
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ:
މަރެކް ހަމްސިކް (26 ގޯލު)
އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ:
މަރެކް ހަމްސިކް (138 މެޗު)
ކޯޗު:
ފްރެންޗެސްކޯ ކަލްޒޯނާ
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 2 ކުޅުންތެރިން:
މިލާން ސްކްރިނިއާ، މަރެކް ރޮޑަކް
ކޮލިފައިންގެ ނަތީޖާ:
-
ކޮލިފައިންގެ ނަތީޖާ

ސްލޮވާކިޔާ އަކީ ފަހަކަށް އައިސް ޔޫރަޕުގެ މެދުފަންތީގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީނާ ހޯދަމުން އައި އެއް ގައުމެވެ. މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ވެސް އެމީހުން ބަލިވީ 10 މެޗުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދެ މެޗުންނެވެ. އެވެސް ވަރުގަދަ ޕޯޗުގަލް އަތުންނެވެ. ސްލޮވާކިޔާގައި ވެސް ހުނަރުވެރި ޓީމެއް އެބައޮތެވެ.

އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަށް ކުޅޭ މަރެކް ހަމްސިކް ސްޓަނިސްލާވް ލޮބޮޓްކާ އާއި ފްރާންސެސްކޯ ކަލްޒޯނާ އާއި ޕީއެސްޖީގެ މިލާން ސްކްރިނިއާ އާއި ނިއުކާސަލްގެ ކީޕަރު މާލް ޑުބްރަވްކާ ފަދަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ލީގުތަކުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ކަމުން އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ޔޫރޯގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އެމީހުން އުއްމީދު ކުރެ އެވެ.

މިލާން ސްކްރިނިއާ

މިލާން ސްކްރިނިއާ

ބައިނަލް އަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި ސްލޮވާކިޔާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނަމަކީ ޑިފެންޑަރު މިލާން ސްކްރިނިއާގެ ނަމެވެ. އިޓަލީގެ އިންޓަމިލާނުގައި މޮޅަށް ކުޅެކުޅެ ހުއްޓައި އަގުބޮޑުކޮށް، ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން އޭނާ ދަމައިގަތީ ވެސް ސްކްރިނިއާގެ ހުނަރުގެ އަގު ބަލަބަލައި ތިއްބައި އުފުލެން ފެށުމުންނެވެ.

އޭނާ އަކީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް 66 މެޗު ކުޅެދީފައިވާއިރު މި ފަހަތުގެ ޔޫރޯ އަކީ ސްކްރިނިއާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގައުމު ހެއްވާލައި ޔޫރަޕުގައި ވިދާލަން ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެވެ.

ކޯޗު: ފްރެންޗެސްކޯ ކަލްޒޯނާ

ކޯޗު: ފްރެންޗެސްކޯ ކަލްޒޯނާ

ކަލްޒޯނާ އަކީ ކުރިން ކޮފީ ވިއްކަން އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާ ކޯޗިން އައީ އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީގެ އެސިސްޓެންޓަކަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ނަޕޯލީގައި އިޓަލީގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕަލެއްޗީގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމާ އޭނާ ހަވާލުވީ 2022ގަ އެވެ. އެކަމަކު ނަޕޯލީގެ ނަތީޖާތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ދަށްވާން ފެށުމުން އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ވަޒީފާއާ އަދާކުރަމުން މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ސީޒަން ނިމެންދެން ނަޕޯލީ އަށް ކޯޗުކޮށްދީފަ އެވެ.

ޖާޒީ

Slovakia - Euro home jersey
ހޯމް ޖާޒީ
Slovakia - Euro away jersey
އަވޭ ޖާޒީ

މެޗުތައް

17/06/24 21:00 Group E #1
BEL
0
SVK
1
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
21/06/24 18:00 Group E #2
SVK
1
UKR
2
ޑުސެލްޑޯފް އެރީނާ
26/06/24 21:00 Group E #3
SVK
1
ROU
1
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
30/06/24 21:00 #4
ENG
2
SVK
1
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
ފޮޓޯ ގެލެރީ
Copyright © 2024, Raajje Television Pvt Ltd. All rights reserved.