ޕޯޗުގަލް
އާބާދީ:
10.2 މިލިއަން މީހުން
ފީފާ ރޭންކިން:
-
ޔޫރޯގައި ކުޅުނު އަދަދު:
8
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ:
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (128 ގޯލު)
އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ:
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ (206 މެޗު)
ކޯޗު:
ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 2 ކުޅުންތެރިން:
ރޮނާލްޑޯ، ބެނާޑޯ ސިލްވާ
ކޮލިފައިންގެ ނަތީޖާ

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް އަކީ ޔޫރޯ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޖަރުމަނަށް އަންނަ އެއް ގައުމެވެ. މާޗު މަހު ސްލޮވީނިއާ އަތުން 2-0އިން ބަލިވުމުގެ ކުރިން ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒްގެ ކޯޗުކަމުގައި އެމީހުން ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރި އެވެ. ޕޯޗުގަލްގައި އޮތީ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ޓީމެކެވެ.

ޓީމުގެ އެންމެ ގަދަ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ފޯވަޑް ލައިނެވެ. ކޮލިފައިންގައި ކުޅުނު 10 މެޗުގައި ޖެހި 36 ގޯލުން އެކަނި ވެސް މިކަމަށް ޔަގީންކޮށްދެ އެވެ.

ފްރާންސާއި އިނގިރޭސިން ފަދައިން ޕޯޗުގަލް އަކީ ޔޫރޯގައި އެހެން ޓީމުތަކުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވާނެ ޓީމަކަށްވާނެ އެވެ.

ބެނާޑޯ ސިލްވާ

ބެނާޑޯ ސިލްވާ

ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓަސް މިހާރު ޕޯޗުގަލް ޓީމުގެ ތަރިއަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ބެނާޑޯ ސިލްވާ އެވެ. އޭނާ ފިޓްކޮށް ހުރެފިނަމަ މުޅި ޓީމު ބިނާވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށެވެ.

ކޯޗު އެޓޭކް އަތުރާފައިވަނީ އޭނާ އަށް މުހިންމު ރޯލެއް ދީގެންނެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް 88 މެޗު ކުޅެދީފައިވައިވާ 29 އަހަރުގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު ދައްކާ ކުޅުމަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ރިޔަލުގައި ވައިހިފާނެ މައިގަނޑު ސަބަބަށްވާނެ އެވެ.

ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް

ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް

ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒަކީ އެވަޓަންގެ ކުރީގެ ކޯޗެވެ. އޭނާ ޕޯޗުގަލްއާ ހަވާލުވީ އެންމެ ފެހުގެ ދެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ބެލްޖިއަމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެވެ.

ހަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުން ވެސް އޭނާ އަށް ބެލްޖިއަމްގެ ރަންޖީލު ގޮވައިގެން ކާމިޔާބު ނުލިބުމުން ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވަފަ އެވެ.

ހާއްސަކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި މޮރޮކޯ އަތުން ބަލިވެ، މުބާރާތުން ކެޓުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބެލްޖިއަމާއެކު ހޭދކުރި ހަ އަހަރު ތެރޭގައި ކުޅުނު ބޮޑު ތިން މުބާރާތުގެ ތަޖުރިބާއިން ޕޯޗުގަލް ތައްޓާ ހިސާބަށް ގެންގޮސްދެވިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެފްއޭއިން ދެކެ އެވެ.

ޖާޒީ

Portugal - Euro home jersey
ހޯމް ޖާޒީ
Portugal - Euro away jersey
އަވޭ ޖާޒީ

މެޗުތައް

19/06/24 00:00 Group F #1
POR
2
TUR
1
ލައިޕްޒިގް ސްޓޭޑިއަމް
22/06/24 21:00 Group F #2
CZE
0
POR
3
3. ޑޯޓްމުންޑް: ސިގްނަލް އިދުނާ ޕާކް
27/06/24 00:00 Group F #3
GEO
2
POR
0
އައުފްޝާލްކާ އެރީނާ
02/07/24 00:00 #4
POR
3
SVN
0
5. ފްރޭންކްފަޓް އެރީނާ
06/07/24 00:00 #5
ހަމްބާގް: ވޮލްކްސްޕާކްސްޓާޑިއަން
ފޮޓޯ ގެލެރީ
Copyright © 2024, Raajje Television Pvt Ltd. All rights reserved.